Psychoterapia


To słowo pochodzi z języka starogreckiego i można je przetłumaczyć jako „leczyć duszę”. Obecnie słowem tym określa się różnorodne techniki, które leczą lub pomagają w leczeniu chorób i problemów natury psychologicznej. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, jest to leczenie zaburzeń psychicznych i emocjonalnych bez użycia leków, a polega na oddziaływaniu na psychikę pacjenta. Oddziaływanie to odbywa się poprzez rozmowę i dynamiczną relację rozwijającą się pomiędzy pacjentem a terapeutą.

Psychoterapia ma na celu ułatwić odkrycie podłoża problemu, lepsze poznanie siebie przez pacjenta i doprowadzić do poprawy funkcjonowania i samopoczucia pacjenta, a także do wyleczenia pacjenta.